EZO CORPORATION

DRK 現場染料稀釋比套件

分享

在現場親自測試您的油樣!這個方便的套件包含收集樣品和進行快速分析以確定正確的 Oil-Glo® 染料、稀釋比和 Spectroline® 檢漏燈所需的一切。易於使用、整潔且一次性!
 
每種染料 10 毫升注射器各一:
OIL-GLO® ULTRA 白色染料
OIL-GLO® ULTRA 綠色染料
OIL-GLO® ULTRA 亮藍色染料
OIL-GLO® ULTRA 黃/綠染料
OIL-GLO® ULTRA 黃色染料
OIL-GLO® ULTRA 藍色染料

 
還包括:
說明書、比色表、黑色評估板、塗抹器和 (8個) 1 盎司混合瓶
SPI-OGFDK 現場染料稀釋比色卡
 
                                                                        染料根據主體液體發出不同顏色的熒光