EZO CORPORATION

超音波相機

超音波相機利用特殊佈局的超聲波麥克風陣列和專有演算法計算音源到達每個麥克風的細微時間差異,傳輸到聲源位置的實時超音波影像疊加在可見光影像上,然後根據聲音壓力轉換為實時洩漏值和分貝值顯示在螢幕上。

  • Ultra Pro 超音波聲學相機

    Ultra Pro 超音波聲學相機

  • Ultra CE 超音波聲學相機

    Ultra CE 超音波聲學相機

  • Ultra Ready 壁掛箱

    Ultra Ready 壁掛箱